Kind Consult

Mijn specialiteit is het invoelen van de belevingswereld van andere mensen. En daarom hoop ik dat jij je weg naar me gevonden hebt. En dat je er klaar voor bent, om op deze bijzondere manier erachter te komen, wat er in de belevingswereld van je kind omgaat.

Zelf heb ik 2 kinderen, die ieder hun eigen unieke manier van denken, voelen en prikkels verwerken hebben. Als ouders kennen we ons kind door en door, we weten hoe het reageert en in welke situatie het zich prettig en minder prettig voelt.
Toch is het soms lastig in te schatten, wat nou de onderliggende oorzaak is van zijn/haar zichtbare gedrag.

Uit ervaring weet ik dat wanneer een gezin met een kind met autisme, hooggevoeligheid, of een andere bijzondere belevingswereld heeft, dit flinke weerslag heeft op iedereen binnen het gezin en soms school of sport.

Het helpt om echt te weten wat er in je kind omgaat, want dan kun je daar als ouder/verzorger beter op anticiperen.

Zo gaat het kind consult
Voorbereiding:
De moeder/vader/verzorger stuurt de vragen die ze hebben, samen met foto van kind, en van vader en van moeder.
Silvie gaat vooraf aan het gesprek invoelen op de foto’s, om de belevingswereld van het kind beter in kaart te krijgen.

Het consult:
De ouder/verzorger krijgt nu informatie over de belevingswereld van het kind, hoort wat het tekort komt of nodig heeft om zich fijner en meer in balans te voelen. Je krijgt handvatten om mee aan de slag te gaan.

Uw kind hoeft dus niet aanwezig te zijn tijdens de afspraken. (tenzij dit anders wordt aangegeven).

Tarief: €75,-