Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Healing Zentrum is een VOF en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres:
Hoogstraat 78 “let op: geen bezoekadres”
Postcode: 5492 VW
Plaats : Sint-Oedenrode
KvK nr. : 78691494
BTW nr. : NL861496383B01
Telefoonnummer: 06-55390359
e-mailadres: info@healing-zentrum.nl


In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Healing Zentrum persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Healing Zentrum respecteert de privacy van alle klanten [en gebruikers van de website].
Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Healing Zentrum.
Wees je er dus van bewust dat Healing Zentrum niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Healing Zentrum.

PERSOONSGEGEVENS DIE HEALING ZENTRUM VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Healing Zentrum verwerkt:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres;
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek).

– Gegevens over jouw activiteiten op de website;
– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE HEALING ZENTRUM VERWERKT

Healing Zentrum verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald,
deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

De volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens verwerken we:

  • Beantwoorden soms persoonlijke van mails naar aanleiding van online programma’s;
  • Vragen naar aanleiding van andere diensten of producten van Healing Zentrum

Healing Zentrum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@healing-zentrum.nl dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG HEALING ZENTRUM PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

Wij kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Healing Zentrum en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Healing Zentrum verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
4. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. Healing Zentrum verwerkt ook persoonsgegevens als we hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
We nemen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Healing Zentrum) tussen zit.

Healing Zentrum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mailchimp, Facebook, Google.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Healing Zentrum bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
Persoonsgegevens Termijn Reden
Jouw bedrijfsnaam 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling
Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van onze nieuwsbrief Zodat wij jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 1 jaar na afronding van de overeenkomst  Zodat wij eventuele gegevens van jou terug kan vinden
Gegevens over jouw activiteiten op de website 30 dagen na websitebezoek Healing Zentrum analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

Healing Zentrum verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Healing Zentrum blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


Met de volgende derden deelt Healing Zentrum gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor Verwerker Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
     
Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider Verwerker Voor de website en e-mails Email en voornaam
Bank Verwerkingsverantwoordelijke Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Healing Zentrum in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@healing-zentrum.nl
Healing Zentrum zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Healing Zentrum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT
Healing Zentrum wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Healing Zentrum niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de websites van Healing Zentrum wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de websites optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Healing Zentrum gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
Healing Zentrum maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Tracking cookies
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze websites ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de websites van Healing Zentrum zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Youtube en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, Youtube respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram, Youtube  en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

http://www.healing-zentrum.nl en http://www.silvievanhoek.nl zijn de websites van Healing Zentrum.


Facebook
Healing Zentrum maakt gebruik van Facebook Ads, Google Ads en andersoortige marketingactiviteiten. Profielen die Healing Zentrum door Facebook en Google laat aanmaken, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook en Google zelf en is zonder meer toegestaan.

BEVEILIGEN

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Healing Zentrum maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maken wij nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Ons Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en onze I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Wij werken onze plugins en thema van onze websites regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Healing Zentrum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@healing-zentrum.nl


– Deze privacy- en cookieverklaring is van 23-03-2021
Silvie van Hoek en Jos Janssen